Delete the album 2018.10.12 Országos Bolyai Matematika verseny kispesti kerületi fordulója? All photos and movies in the album will also be deleted.

Confirm Deletion